Vrijwilliger zijn

Elke vrijwilliger ontvangt eerst uitgebreide instructie en kan met één van de ervaren vrijwilligers een proefrit maken en zelf ook nog enkele malen oefenen voor ze met gasten gaan rijden.

Na wederzijdse tevredenheid vragen we via Woej een Verklaring omtrent Gedrag aan bij Justis. Daarna ondertekenen we een vrijwilligerscontract waarin we afspraken vastleggen en onze gedragscode met je delen. Je ontvangt dan ook de code voor het besloten deel van deze website.

Vervolgens wordt je als nieuwe vrijwilliger gekoppeld aan een of meer gasten om afspraken voor het fietsen mee te maken.
Afspraken leggen we vast in een online rooster via deze website zodat je weet dat de fiets vrij is en waar de batterij en de sleutels zijn.

Regelmatig organiseren we bijeenkomsten voor de vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen, instructie te ontvangen of nieuws te delen.

Gedragscode

Stichting Duofiets Voorburg staat voor goede omgangsvormen zoals respect hebben voor elkaar, een gelijkwaardige benadering, het garanderen van integriteit, eerlijkheid en veiligheid. We benaderen onze gasten zoals wij zelf ook benaderd zouden willen worden. Dat betekent voor onze gasten dat we samen afspreken waar de route naar toe gaat, hoe lang de tocht kan duren, of er ruimte is voor een korte pauze en tijdens de rit wanneer we afslaan of stoppen. Ook zorgen we dat de gast zich comfortabel voelt en zelf kan beslissen of en hoe hard wordt mee getrapt.

Voor elke vrijwilliger wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd, met uitzondering van de vrijwilligers die alleen met een familielid fietsen.

Een VOG is een bewijs van goed gedrag dat uitgegeven wordt door Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Woej verzorgt de aanvraag van de VOG na uw aanmelding en er zijn geen kosten voor de vrijwilliger aan verbonden.

Meldingsprocedure Ongewenst Gedrag

In geval van ongewenst gedrag kan daarvan melding worden gemaakt bij een van de bestuursleden van Stichting Duofiets Voorburg.

Vrijwilligersverzekering

Voor vrijwilligers heeft de Gemeente Leidschendam-Voorburg een collectieve verzekering afgesloten. Vrijwilligers zijn automatisch verzekerd via de gemeente, aanmelden is dus niet nodig. De gemeente wil er met deze verzekering voor zorgen dat vrijwilligers geen ‘gedoe’ krijgen als er bijvoorbeeld sprake van schade is.

De verzekering geldt voor:

  • Ongevallen en persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid (vrijwilligers en bedrijven)
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Verkeersaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Schade melden

Wij gaan er overigens vanuit dat u ook zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.

Procedure schade melden

Schade meldt u direct telefonisch en per Whatsapp aan Marijke Mooijman of een ander bestuurslid als zij niet bereikbaar is.

Telefoonnummers staan in de informatie die u ontvangen heeft na aanmelding. U dupeert uw opvolger als u dat verzuimt. De fiets moet zo snel mogelijk weer veilig kunnen rijden.

Kunt u onderweg niet meer verder rijden, bel dan het nummer van het Mobiliteitsplein dat op de sticker op de fiets is te vinden.

Indien Mobiliteitsplein geen gehoor geeft (zij zijn alleen op werkdagen bereikbaar) dan bellen naar de Anker Alarm Service telefoon 050-5209996. VHD (Verzekeraar Hulp Dienst) verzorgt de pechhulp via de Anker Alarm Service.

Arie (70) en Har (74) zijn zwagers en hebben sinds hun pensioen elke week samen gefietst. Aan al die mooie tochten van zo’n 60 km kwam een eind toen Har ziek werd en niet meer zelfstandig kon fietsen. Deze zomer ontdekten ze de Duofiets Voorburg en na een korte training fietsen ze weer samen. Arie heeft de regie maar Har kan nog volledig meetrappen. Als vanouds worden er weer plannen gemaakt voor de volgende fietstocht. Niet meer zo lang als eerst, maar met nog veel meer plezier. De wind door je haren en om je heen kijken.

Arie en Har

Documenten

Hieronder vinden vrijwilligers formulieren die behulpzaam zijn bij hun taak. 

Vrijwilligersovereenkomst

Elke vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst waarin alle afspraken staan die je maakt rond het gebruik van de duofiets en omgang met onze gasten. 

Download de vrijwilligersovereenkomst

 

Klachtenregeling

Stichting Duofiets staat open voor adviezen voor verbetering. We staan open voor een gesprek.  Bij problemen en klachten kan de klachtenregeling gevolgd worden.

Voor problemen met gedrag of bejegening kan onze vertrouwenspersoon de heer A. Sterrenburg worden ingeschakeld. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via vertrouwenspersoon@duofietsvoorburg.nl

Verzekeringen

We gaan er vanuit dat vrijwilligers en gasten verzekerd zijn voor aansprakelijkheid aan derden.
Via de gemeente Leidschendam-Voorburg is voor vrijwilligers een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Bij problemen kan contact opgenomen worden met het bestuur.